NM-runde 11. - 12. sept. 21
Knas.png

KNA Solør Motorsport -  Finnskogbanen

Adresse: 

GPS:

Banelengde: 833m

Bredde startplate: 16 m 

Kjøreretning: med klokka

PÅMELDING

RESULTATER

Her finner du resultater fra NM-runden. Resultater blir publisert etter hver runde. 

TILLEGGSREGLER

Her finner du tilleggsregler for NM-runden . 

hjelmicon.jpg

PÅMELDTE

Her kan du se hvem som er påmeldt til NM-runden